Download Q-Net 큐넷 mod apk v1.0.37 for Android

Tên Q-Net 큐넷
Loại Giáo dục
KÍCH THƯỚC 6.5MB
thời gian tải xuống 2030
Nhà xuất bản 한국산업인력공단.
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 16/08/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Q-Net 큐넷 Google Play

mod menu:

Q-Net 큐넷

Q-Net 큐넷 Trình bày trò chơi :

Q-Net 모바일 앱은 시험일정, 원서접수, 합격자발표 등 자격정보 서비스를 모바일을 통해 이용할 수 있는 앱입니다.

[주요기능]

1. 원서접수신청

2. 시험결과보기

3. 자격증발급

4. 가답안/확정답안 조회

5. 마이페이지 – 접수/응시/면제정보 확인, 자격증/확인서 조회 및 신청, 개인정보관리, 사진변경신청, 관심자격 등록 및 수정

6. 시험일정(국가기술자격, 국가전문자격) 조회

[사이드메뉴 기능]

1. 시험일정/자격요건 – 시험일정안내, 응시자격안내, 수수료안내, 시험면제정보, 필기/실기시험안내, 자격증발급안내

2. 원서접수 – 원서접수안내, 원서접수신청, 응시자격자가진단, 원서접수내역

3. 합격/답안발표 – 시험결과보기, 가답안/확정답안, 합격자명단, 응시서류불합격자

4. 자격조회/발급신청 – 자격증 발급 신청, 자격증 진위확인, 자격증 취득조회, 확인서 진위확인, 확인서 발급신청, 확인서 발급신청 내역

5. 자격일반정보 – 자격상세정보, 자격검색, 제도정보

6. 마이페이지 – 응시가능한 종목보기, 응시자격 제출서류 확인, 면제정보 보기, 개인정보 수정, 학력/경력/수상경력 수정, 회원탈퇴

7. 공지사항

8. 이용안내 – 이용안내, 개인정보처리방침, 이용약관

9. 공인인증센터 – 인증서 가져오기, 인증서 비밀번호변경, 인증서 삭제

전문자격 시험 서비스는 큐넷(앱)에서 서비스가 지원이되지 않으니

전문자격 관련 서비스는 PC를 이용하여 www.Q-net.or.kr 에서 이용해 주십시오

어플리케이션 실행시 루팅오류가 발생하는 고객님께서는 앱을 삭제 후 재설치하여 실행해 주시기 바랍니다.

지원 OS : Android 10.0 이상

고객센터 : 1644-8000

Q-Net 큐넷 Ảnh chụp trò chơi :

Q-Net 큐넷(자격의 모든 것)

Q-Net 큐넷(자격의 모든 것)

Q-Net 큐넷 (6.5MB)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Playmods | Play Together | Emojimix |