Tên 白鹭湾
Loại Du lịch & Địa phương
KÍCH THƯỚC 66.2MB
thời gian tải xuống 5771
Nhà xuất bản 日照白鹭湾文化旅游发展有限公司
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 25/11/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play 白鹭湾 Google Play

mod menu:

白鹭湾

白鹭湾 Trình bày trò chơi :

白鹭湾美术馆小镇,通过自然之美、艺术之美、生活之美、生命之美,构建了一种兼有乡村诗意田园和城市人文配套的理想人居生活方式——新田园生活。
您可以使用白鹭湾App进行小镇导览、参与活动、购买门票、预定美食、班车查询、在商城购买白鹭湾特色商品。湾仔可享受专属权益,使用线上智慧社区等。

白鹭湾 Ảnh chụp trò chơi :

白鹭湾 Ảnh chụp màn hình trò chơi

白鹭湾 Ảnh chụp màn hình trò chơi

白鹭湾 Ảnh chụp màn hình trò chơi

白鹭湾 Ảnh chụp màn hình trò chơi

白鹭湾 (66.2MB)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Playmods | Play Together | Emojimix |