Download Beverest Life mod apk v2.0.1 for Android

Tên Beverest Life
Loại Xã hội
KÍCH THƯỚC 62.8MB
thời gian tải xuống 4593
Nhà xuất bản Thai Beverage Public Company Limited
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 26/11/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Beverest Life Google Play

mod menu:

Beverest Life

Beverest Life Trình bày trò chơi :

แอปพลิเคชั่น สําหรับบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสมัครงาน และพนักงานในเครือบริษัท ThaiBev Group รับรู้ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ พร้อมคอนเทนท์ ที่หลากหลาย สามารถแชร์ พูดคุยสนทนา แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น บริการผ่านหน้าจอมือถือ สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา
• รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ขององค์กร
• ประกาศรับสมัครงาน และข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครงาน
• ใช้รับสิทธิประโยชน์ ร้านค้าในเครือบริษัท ไทยเบฟฯ
• การรับส่งคะแนน แทนคำขอบคุณ ชื่นชม ให้กำลังใจ ระหว่างพนักงาน
• ดิจิทัล ไอดี เข้าถึงบริการ เช่น การลงทะเบียนผ่าน QR Code
• แชร์ภาพ วิดิโอ ร้านค้า และ ผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนด้านการขาย
• ค้นหาร้านค้าและผลิตภัณฑ์ ตามตำแหน่งที่ตั้ง

Beverest Life Ảnh chụp trò chơi :

Beverest Life Ảnh chụp màn hình trò chơi

Beverest Life Ảnh chụp màn hình trò chơi

Beverest Life Ảnh chụp màn hình trò chơi

Beverest Life Ảnh chụp màn hình trò chơi

Beverest Life (62.8MB)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Playmods | Play Together | Emojimix |