Download 黑暗筆錄 mod apk v0.9.0 for Android

Tên 黑暗笔录
Loại Giáo dục
KÍCH THƯỚC 148.8MB
thời gian tải xuống 6874
Nhà xuất bản 成都心动互娱科技有限公司
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 05/01/2023
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play 黑暗笔录 Google Play

mod menu:

黑暗笔录

黑暗笔录 Trình bày trò chơi :

一本跨越时空的笔记;一场惊险刺激的冒险;
一场精心安排的迷局;一个完美无缺的谎言。
以真相为谜面,以动机为谜底。当你相信之际,就是落入圈套之时。
黑暗中的秘密与邪恶被书写成美好的童话,真相已被“恶魔”埋藏在时光的沙砾中,再也无处找寻。

黑暗笔录 Ảnh chụp trò chơi :

黑暗笔录 Ảnh chụp màn hình trò chơi

黑暗笔录 Ảnh chụp màn hình trò chơi

黑暗笔录 Ảnh chụp màn hình trò chơi

黑暗笔录 Ảnh chụp màn hình trò chơi

黑暗笔录 Ảnh chụp màn hình trò chơi

黑暗笔录 Ảnh chụp màn hình trò chơi

黑暗笔录 (148.8MB)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Playmods | Play Together | Emojimix |