Download 我的劍仙夢 mod apk v1.2 for Android

Tên 我的剑仙梦
Loại Câu đố
KÍCH THƯỚC 105.8MB
thời gian tải xuống 2196
Nhà xuất bản 剑心工作室
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 28/01/2023
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play 我的剑仙梦 Google Play

mod menu:

我的剑仙梦 Tiền không giới hạn (Tăng khi bạn chi tiêu)
Nhận thưởng khi không xem quảng cáo

我的剑仙梦 Trình bày trò chơi :

【游戏简介】
玩家扮演上古剑宗传人,负责镇压魔界入口,在镇压魔物的同时需快速提升自己实力,争取在飞升前能够彻底摧毁此处入口,维护凡界和平,然后飞升仙界
【游戏背景】
某界大陆最北方有一处封魔谷,传闻上古时期有魔族被镇压于此,并且此处连通上古魔界,上古仙人锻造仙器封魔印用于此处镇压魔界入口,后仙人离去,交由上古剑宗看守,数万年过去,封印松动,上古剑宗逐渐没落,你身为最后剑宗传人负责镇压此处
【修仙境界】
采用凡人流境界体系,境界分为炼气、筑基、金丹、元婴、化神、炼虚、合体、大乘期,玩家扮演的角色最高修炼至大乘期,飞升后将前往全新仙界地图
【塔防割草】
玩家使用仙器封魔印可自由控制关卡怪物数量,同时仙器封魔印内拥有大量封印法宝,你在每个关卡守关时都可随机获得大量法宝组合成爽快的割草效果
【剑仙流修真】
多种剑修流技能搭配可体验真正的剑修战斗乐趣,我们专精于剑修修炼体系,希望可以为大家带来最佳的剑修流体验
【灵根搭配】
虽然我们只有剑修职业,但是搭配不同灵根的剑修,依然有很多组合玩法,如火系灵根剑修攻击附带灼烧效果,水系灵根攻击附带减速和冰冻效果,金系灵根附带破防效果等等
【装备刷刷刷】
除了拥有割草一般的游戏关卡体验,我们在怪物死亡时还会掉落大量材料和装备,即可以刷怪获得装备,也可以自己炼器获得专属装备
【更多体验】
后期我们将计划开放徒弟,道侣,等更多系统玩法,希望大家能够多多支持

我的剑仙梦 Ảnh chụp trò chơi :

我的剑仙梦(Không quảng cáo) screenshot image 1 Ảnh chụp màn hình trò chơi

我的剑仙梦(Không quảng cáo) screenshot image 2 Ảnh chụp màn hình trò chơi

我的剑仙梦(Không quảng cáo) screenshot image 3 Ảnh chụp màn hình trò chơi

我的剑仙梦(Không quảng cáo) screenshot image 4 Ảnh chụp màn hình trò chơi

我的剑仙梦(Không quảng cáo) screenshot image 5 Ảnh chụp màn hình trò chơi

我的剑仙梦(Không quảng cáo) screenshot image 6 Ảnh chụp màn hình trò chơi

我的剑仙梦(Không quảng cáo) screenshot image 7 Ảnh chụp màn hình trò chơi

我的剑仙梦(Không quảng cáo) screenshot image 8 Ảnh chụp màn hình trò chơi

我的剑仙梦 (105.8MB)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Playmods | Play Together | Emojimix |