Download 圈瞭個地 mod apk v1.0.26 for Android

Tên 圈了个地
Loại Mô phỏng
KÍCH THƯỚC 138.2MB
thời gian tải xuống 3489
Nhà xuất bản 友游互动
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 10/02/2023
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play 圈了个地 Google Play

mod menu:

圈了个地

圈了个地 Trình bày trò chơi :

这里有各种搞笑、离奇、魔幻的病人,他们稀奇古怪,绝对会颠覆你对于医学知识的认知!你会见识到每天放100次屁的腹泻病人,会见识到燃烧自己的发烧病人,会见识中毒变成蘑菇的食物中毒病人,会见识到从不穿衣服的隐身病人,走路带风的明星症、对酒精过敏的酒瘾病人;对了,还有一个比大像还大的巨人症,天啦!这都是什么啊!喂喂喂!不要乱说话,我们的宗旨是不论病人有多怪,我们都要服务好!加油哦!
科室的建设
购买与建造高端的医疗设施和科室,你可以随时针对病人的需求,拆除和重建科室,尽力让每一个科室都能发挥作用,提高科室的利用率
奇怪的病人
挑战医学认知的人类或怪物病人,贴近真实或魔幻存在的病症,还有那些时不时感染在小镇居民身上混合病毒,所有居民都期望能在你的医院得到医治
随着医院水平的提高,越来越多的地区的患者都愿意来到你的医院就诊,你可以在满足条件后,前往这些地区招募病人,利用医院的名气,多多招募这些病人吧,你会得到丰厚的报酬
医院的管理者
大胆行使管理者的权力,任命医术高超且具有奇特天赋的医生医治病人(通过电击加快病人的就诊速度等),同时解雇医术过低的医生,以免他们治疗后,病人情况变得更加严重
综合考虑医生的天赋能力,合理的安排医生前往不同的科室,这会让科室的治愈效果得到极大提高
照顾病人
学会管理病人的心情值,当他们心情降低时,请尽快发现他们针对医院提出的问题,并尽量满足他们的需求吧
医疗方案研发
空闲之余,来一局药物研发的小游戏吧,身为院长的你,可以通过研发珍贵药物,解锁更多治疗方案,提高医院的整体治疗水平,帮助更多患者都拥有一个健康的身体吧!

圈了个地 Ảnh chụp trò chơi :

圈了个地 Ảnh chụp màn hình trò chơi

圈了个地 Ảnh chụp màn hình trò chơi

圈了个地 Ảnh chụp màn hình trò chơi

圈了个地 Ảnh chụp màn hình trò chơi

圈了个地 Ảnh chụp màn hình trò chơi

圈了个地 (138.2MB)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Playmods | Play Together | Emojimix |